Понеділок, 17.12.2018, 20:30
Вітаю Вас Гість | RSS

Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8

Наше опитування
Хто відвідував наш сайт?
Всего ответов: 67
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Виховна робота

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2015-2016 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистість, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічним працівникам необхідно керуватися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2016 року №344/2016), Методичнимі рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.15  №1/9-376); та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

Виховання патріотизму

Громадянське виховання

Превентивне виховання

Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Протягом  2015-2016 навчального року необхідно підвищити рівень національного і патріотичного виховання та превентивної роботи.

Беручи до уваги методичні рекомендації, надані в  листі Міністерства освіти і науки України від 25.07.15  №1/9-376, слід звернути увагу на те, що  в контексті нових викликів, що постали перед країною, необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі.

Задля консолідації суспільства необхідно посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв Українського народу.

Необхідно планувати виховну роботу так, щоб допомогти дитині визначити, чим саме її сім'я, школа, вулиця, місто найкращі. Чому наша  країна нам дорога. Давати дітям необхідно таку інформацію, що її діти здатні  зрозуміти і обговорити зі своїми друзями.

Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2014 № 3754/981/538/493 .

Зусилля педагогічного колективу в 2015-2016 навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію проектів  щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Крім того, під час організації навчально-виховного процесу необхідно дотримуватись приписів наказу Міністерства освіти і науки України  від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час таких, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”), фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України  “Козацький гарт” тощо.

Під час проведення виховних заходів з молоддю доцільно використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження  системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Проведений моніторинг стану кримінальних правопорушень свідчить про те, що превентивне виховання потребує удосконалення.

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу сучасної школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує   необхідність   вчити   дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку  комунікативних  навичок спілкування.

         Необхідно також налагодити взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

При плануванні превентивної роботи радимо взяти до уваги інформацію, яка характеризує  соціологічний портрет сучасної дитини.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства  є  проведення належного сімейного виховання,  відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету,  підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України схвалена Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» (протокол № 9 від 14 листопада 2012 року), що містить основні положення щодо підготовки молоді до щасливого подружнього життя та формування відповідального батьківства. Документ також передбачає психолого-педагогічну просвіту батьків і їх активне залучення до роботи з дітьми в школі, створення сімейних клубів.

У 2015-2016 навчальному році в школі планується подальше впровадження програми підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства.

З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, у взаємодії з органами державної влади, батьківською громадськістю,  неурядовими  організаціями необхідно бути готовими гнучко реагувати на прояви тих чи інших  тенденцій, застосовувати сучасні інформаційні та інші технології задля надання психологічної та педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

 

Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2015 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2016 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2015 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2016 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2016 року".

Беручи до уваги наказ Міністерства від 03.08.2015 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2016 року», пріоритетними в роботі педагогічних працівників із означеної проблеми залишаються:

·                     упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

·                     використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

·                     впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

·                     ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

·                     запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

·                     впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;

·                     перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Інформація про форми роботи  щодо дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у школі, вирішення учнівських конфліктів розміщена на офіційному сайті МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua, сторінка "Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини").

Педагогічним працівникам необхідно забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".

Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічним колективам необхідно здійснювати:

·                     внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога;

·                     інформувати служби у справах дітей,

·                     здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

·                     контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;

·                     активно залучати до громадської та гурткової роботи тощо.

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в школі необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи за  навчально – методичним посібником "Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі" (схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України  від 22 травня 2015 року, протокол № 2).

Педагогічним працівникам у роботі з учнями та батьками у 2015/2016 навчальному році пропонується керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи:

1. Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

2. Наказ від 25.01.2007 № 44 "Про затвердження заходів на виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2016 року";

3. Наказ від 24.11.2009 № 1061/4128 "Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я";

4. Наказ від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

5. Наказ від 29.03.2010 № 255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

6. Наказ від 30.12.2010 № 1313 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2016 роки);

7. Наказ від 30.12.2010 № 1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2016 року";

8. Наказ від 20.06.2011 № 596 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності";

9. Наказ від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

10. Наказ від 16.12.2011 № 1443/779 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру "Зірниця";

11. Наказ від 11.06.2015 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві";

12. Наказ від 19.07.2015 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2016 року";

13. Наказ від 03.08.2015 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2016 року";

У новому 2015-2016 навчальному році педагогічні працівники продовжуватимуть працювати над проблемою «Естетико-педагогічний вплив на формування особистості, її художньо-естетичного, морального, професійного та творчого розвитку».

 


СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

№з/п

Зміст роботи

Термін вико­нання

Відпові­дальний

Контроль

Відмітка про виконання

1.

Проведення психолого-педагогічної діагностики:

1.1 Домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цілісних орієнтирів учнів, їх місця в шкільному колективі;

1.2 Творчого й професійного потенціалу, індивідуального стилю діяльності педкадрів щодо організації виховних впливів на учнів;

1.3 Можливостей оточуючого середовища (сім’ї, школи, мікрорайону) з метою покращення роботи школи;

1.4 Діагностика взаємовідносин у системі: керівник - учитель - учні - батьки.

 

 

Вересень

 

 

 

Психолог

Педагог-організат.

Кл.керів.

ЗВР

 

 

 

 

Анкети

 

 

 

 

2

Надання допомоги класним керівникам, які працюють 1, 2 роки з класним колективом.

 

Протягом року

 

 

ЗВР

 

 

3

Робота з попередження правопорушень.

Відвідування учнями занять.

Протягом року

 

 

 

Психолог

Нарада при директорові

 

4

Розвиток здібностей, врахування побажань учнів та організація змістовного дозвілля школярів. Планування виховної роботи з дітьми.

Протягом року

 

Педагог-організат. ЗВР

Класні керівники

Плани класних керівників

 

5

Організація життєдіяльності шкільного колективу, педагогічно цілеспрямована допомога органу учнівського самоврядування - парламенту, спрямована на розвиток лідерських якостей учнів.

 

 

Протягом року

 

 

 

Педагог-організат.

ЗВР

 

 

Інформація на нараду класних керівників.

 

 

 

6

Співпраця з виховними центрами (клуби, гуртки, майстерні, секції, дитячі організації) в школі й мікрорайоні.

Протягом року

 

Адмін. школи

 

Плани-графіки роботи

 

7

Система виховних заходів (збори, лінійки, конференції, традиційні справи школи, походи, навчання активу, творчі звіти…).

Протягом року

ЗВР

 

 

 

 

 

 

План роботи

 

 8

Організаційні учнівські збори в класних колективах. Вибори активів, організація чергування в школі та класах.

Вересень

Класні керівники

Плани

класних

керівників

 

 

10

Лінійки в паралелях класів.

Протягом року

Заст.

директора

Лінійка

 

 

11

Вибори до шкільного парламенту.

 

Вересень

ЗВР  Педагог-організат.

План роботи учнівського самоврядування

 

 

12

Організація роботи редакції шкільної газети.

Протягом року

Педагог-організат. ЗВР

Шкільна газета

 

 

13

Підбиття підсумків роботи активів за семестр.

Грудень

Травень

Класні керівники

Плани роботи

 

 

14

Використання інтерактивних форм роботи.

Протягом року

Педагог-організат.

Заходи

 

 

15

Проведення під час виховних годин:

- анкет - скарбничок;

- аналізу  корисних справ;

-  творчих звітів.

Протягом року

Класні керівники, педагог-організат.

Плани роботи

 

 

16

Підсумкові лінійки, заохочення кращих учнів, лідерів, організаторів.

Протягом року

ЗВР

Лінійка

 

 

17

Вироблення разом з учнями правил, принципів взаємовідносин у шкільному колективі на основі Статуту.

Протягом року

ЗВР

Правила

 

 

18

Профілактика правопорушень:

14.1. Скоординувати діяльність педколективу, батьків, громадськості з даного питання.

14.2. Контроль за здійсненням всеобучу.

14.3. Здійснити координацію роботи вчителів, класних керівників, психолога, педагога-організатора, медсестри з профілактики правопорушень і захворювань.

Протягом року

Класні

керівники Педагог-організат. Практ. психолог

ЗВР

Нарада при директорі

 

Плани роботи

 

 

19

Організувати зустрічі зі спеціалістами медичних установ, міської юстиції, служби у справах дітей, дільничим інспектором міліції.

 

Протягом року

ЗВР

Практ. психолог

Заходи

 

 

20

Проводити профілактичні співбесіди з учнями, які входять до групи ризику.

Протягом року

ЗВР

Практ. психолог

Рада профілактики

 

 

21

Поновити картотеку з урахуванням вибулих і прибулих учнів, схильних до скоєння правопорушень.

Вересень

ЗВР

Практ. психолог

Картотека

 

 

22

Відвідувати учнів за місцем проживання.

Протягом року

Класні

керівники Практ. психолог

Акти

 

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Годинник
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz